Chakra’s

Chakra betekent “wiel” in het Sanskriet.
Chakra’s zijn energiecentra van het astraal lichaam (een laag van emoties die zich bevindt in de aura) en hebben direkt invloed op hoe iemand zich voelt. We hebben zeven hoofdchakra’s. Ieder chakra heeft de vorm van een wiel en maakt, wanneer het goed werkt, een draaiende beweging. Door deze rotatie wordt energie aangetrokken en weer afgegeven in een voortdurende energie-uitwisseling met de omgeving.
Als een chakra teveel of te weinig energie opneemt of afgeeft ontstaat er een onbalans tussen de chakra’s onderling en kan dit tot ziekte leiden.

Chakra’s hebben hun eigen energietrilling. Door invloed uit te oefenen op die trillingen kunnen we blokkades opheffen. Invloeden die ik in mijn praktijk gebruik zijn o.a. kleurentherapie, Reiki en etherische oliën.
Zodra de frequenties binnenstromen die hoger en zuiverder zijn dan het niveau op dat moment, beginnen de chakra’s sneller te trillen waardoor de langzamere frequenties van de blokkades zich stapsgewijs oplossen. Dan krijgt het zelfgenezend vermogen van het lichaam de ruimte om aan het werk te gaan. Chakratherapie lost niet zomaar ieder probleem op maar is een aanzet van een proces dat leidt naar een verdiept inzicht in jezelf.

Aura

Ieder mens op aarde heeft een aura, ook wel uitstraling genoemd. Dit is een krachtveld van geestelijke energieën dat het fysieke lichaam omhult. Het is de vertolker van onze zielenkracht, onze geestelijke evolutie, maar ook een momentopname van onze emoties en gevoelens.
Invloeden en energieën van anderen kunnen in je aura voelbaar zijn. Bijvoorbeeld dat je je instinctief tot iemand aangetrokken voelt of juist een afkeer van iemand hebt.
Omdat het astrale lichaam onze emoties herbergt, noemen we de aura ook wel het emotionele lichaam.
De chakra’s zoals hierboven uitgelegd bevinden zich in de aura. Door de stromingen van de chakra’s vrij te maken kan de aura zich ook weer herstellen.
Ook kan de aura gereinigd worden. Met ondersteuning van Bachbloesemremedies kunnen negatieve emoties in balans worden gebracht.

Coaching & Therapie Maasland aura